Lill-Skansenteatern

Lill-Skansenteatern


I mars 2012 öppnade Skansen nya Lill-Skansen där barn kan bekanta sig med djur och natur året runt. Teater Pegasus fick då, och har sedan dess, det stora nöjet att specialskriva och spela interaktiv teater i denna miljö.


"Picknick-teater" på Skansen:

Vi inbjuder till en interaktiv teaterform, där publiken får vara med på scen. Allt är välrepeterat och inarbetat, utom just publikens reaktioner och förslag. Barnen är den viktigaste ingrediensen i denna typ av teaterform, som kommer från lusten att berätta, fantisera och – att leka. Vi utgår från barns sätt att leka, deras sätt att hålla en distans till leken, med svängningar in och ur den, utan att göra avkall på den historia vi berättar.


Text- och manusförfattare 2019 är Johan Briggert, och föreställningarnas musik är komponerad av Fredrik Arvidsson och Kim Nkoubou.


2019 påbörjades satsningen med VandringsOrkestern! Ett mycket populärt inslag på Skansen, där repertoaren bestod av visor och sånger från 1900-talets början fram till 1970.


HOPP till - 22.

Föreställningarna fick en ny vändning med intåg av KAPTEN REKO. Mer info kommer.