AKTUELLT

Välkommen hit!


Teater Pegasus Produkltion är företaget bakom scenproduktioner i Astrid Lindgrens Värld, på Skansen och diverse uppsättningar i olika delar av landet. Vi rör oss dit uppdragen för oss.


De senaste åren har Teater Pegasus uppsättningar i egen regi varit sparsmakade, helt enkelt för att vi inte hunnit med, men vi ser framtiden an med nya samarbetspartners och nya produktioner.


Vi vill:

- främja och utveckla nytänk inom teaterområdet; från det lilla till det stora, oavsett om  det gäller progressiv scenteknik, eller enkel berättarteater.

- ta till vara på den samlade erfarenheten hos alla våra engagerade medarbetare. Tillsammans blir vi bättre, och upplevelsen sannare.

- ständigt utveckla nya koncept, uppfinna hjulet och hitta lösningar för all scenkonst. Det vi inte vet, det tar vi reda på och utforskar.


Utan att veta om det, så ses inblandningen av Teater Pegasus Produktion av över 500 000 människor, årligen.


Kanske är du en av dem?

Kanske vill du utveckla en idé? Ta kontakt med oss.AKTUELLT:

Nypremiär för Sällskapsresan på Eskilstuna Teater (mars - 23)


Repetition av Ages of Rock med Scenknuten Eskilstuna


Executive directing av RENT, Kolhusteatern Eskilstuna


Rekrytering inför sommaren på Skansen