Lill-Skansenteatern

Lill-Skansenteatern

 

I mars 2012 öppnade Skansen nya Lill-Skansen där barn kan bekanta sig med djur och natur året runt. Teater Pegasus fick då, och har sedan dess, det stora nöjet att specialskriva och spela interaktiv teater i denna miljö.

 

"Picknick-teater" på Skansen:

Vi inbjuder till en interaktiv teaterform, där publiken får vara med på scen. Allt är välrepeterat och inarbetat, utom just publikens reaktioner och förslag. Barnen är den viktigaste ingrediensen i denna typ av teaterform, som kommer från lusten att berätta, fantisera och – att leka. Vi utgår från barns sätt att leka, deras sätt att hålla en distans till leken, med svängningar in och ur den, utan att göra avkall på den historia vi berättar.

 

Text- och manusförfattare 2018 är Johan Briggert, och föreställningarnas musik är komponerad av Fredrik Arvidsson och Kim Nkoubou.

 

2018 startar också ett samarbete med Folkets Hus och Parker, Teater Pegasus Produktion och Skansen, med två turnétillfällen sommar/höst, med föreställningen BORGMÄSTAREN.

 

 

Ordet "Picknick-teater"

 

Regissör Johan Briggert utvecklade för några år sedan en interaktiv teaterform, som fick arbetsnamnet ”picknickteater” – just på grund av sin enkla form och känslan den vill inge hos besökaren. Det ska helt enkelt vara lite ”picknick” över det hela; lek, fantasi och tillbakalutad atmosfär.

TEATER PEGASUS PRODUKTION